ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Lyrica 200 mg, Kapseln - 84 Kapsel(n) - 57057 066 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.201591.27(-10.26 %)121.20(-8.97 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2015)Freiwillige Preissenkung
01.05.2015101.70(-5.04 %)133.15(-4.45 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.05.2015)PATENTABLAUF
01.11.2014107.10(-17.82 %)139.35(-16.05 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2014)AUSLANDPV
01.01.2011  166.00(+0.09 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)MWSTAENDERUNG
01.03.2010130.32(-9.78 %)165.85(-11.07 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)AUSLANDPV
01.07.2005144.45 186.50 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2005.zip 
2019 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home